.
פריזה מערכות מידע וטכנולוגיות

 

ראשי | מוצרים
 | יישומים | פיתוח מערכות מידע בענן | טכנולוגיה | שירותים | תמיכה | אודות |  יצירת קשר
 
שירותי ניטור
גלאים על פי נושאים

 

שירותי ניטור

רשימת סוגי גלאים על פי נושאים

Common Sensors

HTTP Sensor
Ping Sensor
Port Sensor
Port Range Sensor
SNMP Traffic Sensor
Windows Network Card Sensor
 
Bandwidth Monitoring Sensors

AVM FRITZ!Box WAN Interface Sensor
IPFIX Sensor
IPFIX (Custom) Sensor
jFlow V5 Sensor
jFlow V5 (Custom) Sensor
NetFlow V5 Sensor
NetFlow V5 (Custom) Sensor
NetFlow V9 Sensor
NetFlow V9 (Custom) Sensor
Packet Sniffer Sensor
Packet Sniffer (Custom) Sensor
sFlow Sensor
sFlow (Custom) Sensor
SNMP Cisco ADSL Sensor
SNMP Cisco ASA VPN Traffic Sensor
SNMP Library Sensor
SNMP NetApp Network Interface Sensor
SNMP RMON Sensor
SNMP Traffic Sensor
Windows Network Card Sensor
 
Web Servers (HTTP) Sensors

Google Analytics Sensor
HTTP Sensor
HTTP Advanced Sensor
HTTP Apache ModStatus PerfStats Sensor
HTTP Apache ModStatus Totals Sensor
HTTP Content Sensor
HTTP Full Web Page Sensor
HTTP Push Count Sensor
HTTP Push Data Sensor
HTTP Push Data Advanced Sensor
HTTP SSL Certificate Expiry Sensor
HTTP Transaction Sensor
HTTP XML/REST Value Sensor
Windows IIS Application Sensor
 
SNMP Sensors

SNMP APC Hardware Sensor
SNMP Cisco ADSL Sensor
SNMP Cisco ASA VPN Connections Sensor
SNMP Cisco ASA VPN Traffic Sensor
SNMP Cisco ASA VPN Users Sensor
SNMP Cisco CBQoS Sensor
SNMP Cisco System Health Sensor
SNMP Cisco UCS Chassis Sensor
SNMP Cisco UCS Physical Disk Sensor
SNMP Cisco UCS System Health Sensor
SNMP CPU Load Sensor
SNMP Custom Sensor
SNMP Custom String Sensor
SNMP Dell Hardware Sensor
SNMP Dell PowerEdge Physical Disk Sensor
SNMP Dell PowerEdge System Health Sensor
SNMP Disk Free Sensor
SNMP GSA System Health Sensor
SNMP Hardware Status Sensor
SNMP HP LaserJet Hardware Sensor
SNMP HP ProLiant Logical Disk Sensor
SNMP HP ProLiant Memory Controller Sensor
SNMP HP ProLiant Network Interface Sensor
SNMP HP ProLiant Physical Disk Sensor
SNMP HP ProLiant System Health Sensor
SNMP IBM System X Logical Disk Sensor
SNMP IBM System X Physical Disk Sensor
SNMP IBM System X Physical Memory Sensor
SNMP IBM System X System Health Sensor
SNMP interSeptor Pro Environment Sensor
SNMP LenovoEMC Physical Disk Sensor
SNMP LenovoEMC System Health Sensor
SNMP Library Sensor
SNMP Linux Disk Free Sensor
SNMP Linux Load Average Sensor
SNMP Linux Meminfo Sensor
SNMP Linux Physical Disk Sensor
SNMP Memory Sensor
SNMP NetApp Disk Free Sensor
SNMP NetApp Enclosure Sensor
SNMP NetApp I/O Sensor
SNMP NetApp License Sensor
SNMP NetApp Logical Unit Sensor
SNMP NetApp Network Interface Sensor
SNMP NetApp System Health Sensor
SNMP Poseidon Environment Sensor
SNMP Printer Sensor
SNMP QNAP Logical Disk Sensor
SNMP QNAP Physical Disk Sensor
SNMP QNAP System Health Sensor
SNMP RMON Sensor
SNMP SonicWALL System Health Sensor
SNMP SonicWALL VPN Traffic Sensor
SNMP Synology Logical Disk Sensor
SNMP Synology Physical Disk Sensor
SNMP Synology System Health Sensor
SNMP System Uptime Sensor
SNMP Traffic Sensor
SNMP Trap Receiver Sensor
SNMP Windows Service Sensor

Windows WMI/Performance Counters Sensors

Active Directory Replication Errors Sensor
Event Log (Windows API) Sensor
PerfCounter Custom Sensor
PerfCounter IIS Application Pool Sensor
Windows CPU Load Sensor
Windows Last Update Sensor
Windows Logged In Users Sensor
Windows MSMQ Queue Length Sensor
Windows Print Queue Sensor
Windows Registry Sensor
Windows Scheduled Task Sensor
Windows Updates Status (Powershell) Sensor
WMI Custom Sensor
WMI Custom String Sensor
WMI Event Log Sensor
WMI Exchange Server Sensor
WMI Exchange Transport Queue Sensor
WMI File Sensor
WMI Free Disk Space (Multi Drive) Sensor
WMI HDD Health Sensor
Windows IIS 6.0 SMTP Received Sensor
Windows IIS 6.0 SMTP Sent Sensor
WMI Logical Disk Sensor
WMI Memory Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2005 Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2008 Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2012 Sensor
Windows Network Card Sensor
Windows Pagefile Sensor
Windows Physical Disk Sensor
WMI Process Sensor
WMI Remote Ping Sensor
WMI Security Center Sensor
WMI Service Sensor
WMI Share Sensor
WMI SharePoint Process Sensor
Windows System Uptime Sensor
WMI Terminal Services (Windows 2008) Sensor
WMI Terminal Services (Windows XP/Vista/2003) Sensor
WMI UTC Time Sensor
WMI Vital System Data (V2) Sensor
WMI Volume Sensor
WMI Windows Version Sensor
WSUS Statistics Sensor
 
Linux/Unix/OS X Sensors

SNMP Linux Disk Free Sensor
SNMP Linux Load Average Sensor
SNMP Linux Meminfo Sensor
SNMP Linux Physical Disk Sensor
SSH Disk Free Sensor
SSH INodes Free Sensor
SSH Load Average Sensor
SSH Meminfo Sensor
SSH Remote Ping Sensor
SSH Script Sensor
SSH Script Advanced Sensor
SSH SAN Logical Disk Sensor
SSH SAN Physical Disk Sensor
SSH SAN System Health Sensor
WBEM Custom Sensor
 
Virtual Servers Sensors

Amazon CloudWatch Sensor
Citrix XenServer Host Sensor
Citrix XenServer Virtual Machine Sensor
Enterprise Virtual Array Sensor
Hyper-V Cluster Shared Volume Disk Free Sensor
Hyper-V Host Server Sensor
Hyper-V Virtual Machine Sensor
Hyper-V Virtual Network Adapter Sensor
Hyper-V Virtual Storage Device Sensor
SCVMM Host Sensor
SCVMM Virtual Machine Sensor
SSH VMWare ESX(i) Disk Sensor
Virtuozzo Container Disk Sensor
Virtuozzo Container Network Sensor
VMware Host Hardware (WBEM) Sensor
VMware Host Hardware Status (SOAP) Sensor
VMware Host Performance (SOAP) Sensor
VMware Virtual Machine (SOAP) Sensor
 
Mail Servers Sensors

Exchange Backup (Powershell) Sensor
Exchange Database (Powershell) Sensor
Exchange Mailbox (Powershell) Sensor
Exchange Mail Queue (Powershell) Sensor
Exchange Public Folder (Powershell) Sensor
IMAP Sensor
IP on DNS Blacklist Sensor
POP3 Sensor
POP3 Email Count Sensor
SMTP Sensor
SMTP&IMAP Round Trip Sensor
SMTP&POP3 Round Trip Sensor
WMI Exchange Server Sensor
WMI Exchange Transport Queue Sensor
Windows IIS 6.0 SMTP Received Sensor
Windows IIS 6.0 SMTP Sent Sensor
 
SQL Database Servers Sensors

ADO SQL Sensor
Microsoft SQL Sensor
MySQL Sensor
Oracle SQL Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2005 Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2008 Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2012 Sensor
WMI Microsoft SQL Server 2014 Sensor
 
File Servers Sensors

Dell PowerVault MDi Sensor
File Sensor
File Content Sensor
Folder Sensor
FTP Sensor
FTP Server File Count Sensor
INI File Content Check Sensor
SFTP Secure File Transfer Protocol Sensor
Share Disk Free Sensor
SNMP NetApp Disk Free Sensor
SNMP NetApp Enclosure Sensor
SNMP NetApp I/O Sensor
SNMP NetApp License Sensor
SNMP NetApp Network Interface Sensor
SNMP NetApp System Health Sensor
TFTP Sensor
WMI File Sensor
WMI Free Disk Space (Multi Drive) Sensor
WMI Volume Sensor
 
Various Servers Sensors

DHCP Sensor
DNS Sensor
IPMI System Health Sensor
LDAP Sensor
Ping Sensor
Ping Jitter Sensor
Pingdom Sensor
Port Sensor
Port Range Sensor
RADIUS Sensor
RDP (Remote Desktop) Sensor
SNMP Trap Receiver Sensor
SNTP Sensor
Syslog Receiver Sensor
Traceroute Hop Count Sensor
 
VoIP and QoS Sensors

Cisco IP SLA Sensor
SIP Options Ping Sensor
QoS (Quality of Service) One Way Sensor
QoS (Quality of Service) Round Trip Sensor
SNMP Cisco CBQoS Sensor
 
Hardware Parameter Sensors

Dell PowerVault MDi Sensor
Enterprise Virtual Array Sensor
SNMP APC Hardware Sensor
SNMP Cisco System Health Sensor
SNMP Cisco UCS Chassis Sensor
SNMP Cisco UCS Physical Disk Sensor
SNMP Cisco UCS System Health Sensor
SNMP CPU Load Sensor
SNMP Dell Hardware Sensor
SNMP Dell PowerEdge Physical Disk Sensor
SNMP Dell PowerEdge System Health Sensor
SNMP Disk Free Sensor
SNMP GSA System Health Sensor
SNMP Hardware Status Sensor
SNMP HP LaserJet Hardware Sensor
SNMP HP ProLiant Memory Controller Sensor
SNMP HP ProLiant Network Interface Sensor
SNMP HP ProLiant Physical Disk Sensor
SNMP HP ProLiant System Health Sensor
SNMP IBM System X Physical Disk Sensor
SNMP IBM System X Physical Memory Sensor
SNMP IBM System X System Health Sensor
SNMP LenovoEMC Physical Disk Sensor
SNMP LenovoEMC System Health Sensor
SNMP Library Sensor
SNMP Memory Sensor
SNMP NetApp I/O Sensor
SNMP NetApp Enclosure Sensor
SNMP NetApp Logical Unit Sensor
SNMP NetApp Network Interface Sensor
SNMP NetApp System Health Sensor
SNMP QNAP Physical Disk Sensor
SNMP QNAP System Health Sensor
SNMP SonicWALL System Health Sensor
SNMP SonicWALL VPN Traffic Sensor
SNMP Synology Physical Disk Sensor
SNMP Synology System Health Sensor
SSH SAN Logical Disk Sensor
SSH SAN Physical Disk Sensor
SSH SAN System Health Sensor
WMI HDD Health Sensor
 
Custom Sensors

EXE/Script Sensor
EXE/Script Advanced Sensor
IPFIX (Custom) Sensor
jFlow V5 (Custom) Sensor
NetFlow V5 (Custom) Sensor
NetFlow V9 (Custom) Sensor
Packet Sniffer (Custom) Sensor
Pingdom Sensor
Sensor Factory Sensor
sFlow (Custom) Sensor
SNMP Custom Sensor
SNMP Custom String Sensor
SSH Script Sensor
WBEM Custom Sensor
WMI Custom Sensor
WMI Custom String Sensor


מערכות המידע בענן


הענן האירגוני, ERP, CRM


ענן מערך ניהול השירות